Bàn phím Apple tương ứng trong windows

Bàn phím Apple tương ứng trong windows

Với bảng sơ đồ dưới đây, bạn có thể biết được các phím trên bàn phím Apple tương ứng với phím nào trên bàn phím Windows khi chạy Windows.

Bàn phím Apple tương ứng trong windows
Bàn phím Apple tương ứng trong windows

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.