Khắc phục lỗi mất gpedit.msc Trong win 8

Khắc phục lỗi mất gpedit.msc Trong win 8
Tải về Group Policy Editor tại đây Sau khi tải về thì bạn giải nén và chạy file setup để cài đặt.
Cài xong nếu bạn đang dùng bản 64bit thì đi đến thư mục SysWOW64 trong C:Windows và copy 3 file sau: GroupPolicy Folder,GroupPolicyUsers Folder,Gpedit.msc rồi paste vào thư mục C: Windows System32 là ok nhé.

gpedit.msc

 

gpedit.msc là Group Policy. Ta có thể hiểu là phần kiểm soát những gì người dùng có thể và không thể làm trên một hệ thống windows máy tính, ví dụ: để thực thi một chính sách mật khẩu phức tạp có thể ngăn chặn người dùng từ việc lựa chọn một mật khẩu quá đơn giản, để cho phép hoặc ngăn chặn người dùng không xác định từ các máy tính từ xa để kết nối với một mạng chia sẻ , để ngăn chặn truy cập vào Windows Task Manager hoặc hạn chế truy cập vào các thư mục nhất định. Một tập hợp các cấu hình như vậy được gọi là một Group Policy Object (GPO)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.