Laptop khởi động vào thẳng BIOS, không ra màn hình Windows

Laptop khởi động vào thẳng BIOS, không ra màn hình Windows

Hiện tượng này thường do các cài đặt chế độ trong BIOS chưa chuẩn. Có thể trong BIOS, đang ở chế độ ẩn ổ cứng (HDD) không boot được, nên khi khởi động máy sẽ không nhận diện được HDD ở định dạng ban đầu, khi đó nó sẽ chuyển thẳng vào BIOS.

Cách khắc phục là cần điều chỉnh lại trong BIOS

Thao tác cụ thể:

Bước 1. Vào BIOS máy bạn (khởi động lại là vào luôn rồi, nếu không ở sẵn BIOS bạn ấn F2 ngay sau khi bật máy để vào nhé ! )

Bước 2. Enable Launch CSM
Các bạn chuyển sang Tab “Boot” sau đó Enabled “Launch CSM”.

Bước 3. Disable Secure Boot Control
Chuyển sang Tab “Security” và Disabled “Secure Boot Control”.

Bước 4. Save and Exit
Ấn F10 để lưu và thoát BIOS.

Bước 5. Bạn cho đĩa CD/DVD vào cài lại hệ điều hành – Hoặc Ghost lại nếu bạn dùng Windows