LỖI MẤT CHỮ PHÍA SAU KHI VIẾT CHÈN

LỖI MẤT CHỮ PHÍA SAU KHI VIẾT CHÈN

 

Word bị lỗi “gõ chữ trước, chữ phía sau lại bị mất“.
Khi bạn muốn xóa một ký tự hay một đối tượng nào đó, thay vì bạn ấn phím Delete để xóa mà bạn ấn lộn phím Insert thì sẽ gây ra hiện tượng “gõ chữ trước, chữ phía sau lại bị mất”. và tại dấu nhắc có 1 ký tự phía sau bị bôi đen (Nếu chú ý, xem thanh trạng thái có chữ OVR nổi lên).
Vậy để khắc phục tình trạng trên bạn hãy ấn lại phím Insert 1 lần nữa.
Lúc ấy, chữ OVR sẽ mờ lại, bây giờ word trở lại như bình thường.

LỖI MẤT CHỮ PHÍA SAU KHI VIẾT CHÈN
LỖI MẤT CHỮ PHÍA SAU KHI VIẾT CHÈN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.